เลือกภาษา ::
ผู้ว่าฯจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 31 มี.ค. 2565, 14:06

               วันนี้ (31 มีนาคม 2565) ที่บริเวณลานภายในศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน  นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานในพิธีนำข้าราชการ  ศาล ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ทุกหมู่เหล่า  ร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาเจ้า  เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ  เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงที่ปกปักษ์พสกนิกรชาวไทย ให้ร่วมเย็นเป็นสุข ตลอดมา

.                พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาเจ้า พระเจ้าแผ่นดินองค์ที่3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงมีพระบรมราชคุณูปการ แก่ประเทศเป็นล้นพ้น เมื่อเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัตินั้น ได้ทำนุบำรุงการพณิชย์นาวีและมีการติดต่อค้าขาย กับนานาประเทศอย่างกว้างขวางรายได้หลั่งไหลเข้ามา เป็นงบประมาณบำรุงแผ่นดิน อีกทั้งยังทรงปรับปรุงระบบเก็บภาษีอากร เพื่อเพิ่มพูนรายได้ของประเทศ  ในส่วนการบำรุงรักษาความมั่นคงของประเทศนั้นได้ทรงพระราชทานทรัพย์ไว้แก่แผ่นดิน ซึ่งเก็บรักษาไว้ในถุงแดง เป็นจำนวนหลายหมื่นชั่ง ซึ่งในรัชกาลต่อมา ได้ทรงนำมาเป็นค่าใช้จ่าย ในการรักษาอธิปไตยของชาติ พระราชกรณียกิจตลอดเวลา 27 ปีแห่งการครองราชย์ทรงสร้างสรรค์คุณประโยชน์อเนกอนันต์ อันเป็นรากฐานแห่งความเจริญวัฒนาทั้งสิ้น

.                ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประกาศสดุดีน้อมรำลึกพระเกียรติคุณ ความว่า เนื่องในมหามงคลสมัยวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า  ข้าพระพุทธเจ้านายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน  ศาล ทหาร ตำรวจ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคเอกชน  และประชาชนชาวลำพูนทุกหมู่เหล่า ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ประกาศสดุดีน้อมรำลึก ถึงพระเกียรติคุณ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปกปักษ์พสกนิกรชาวไทย  ให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ทรงมีพระบรมราชคุณูประการแก่ประเทศ เป็นล้นพ้น  เมื่อเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัตินั้น  ได้ทำนุบำรุงการพาณิชย์นาวี และมีการติดต่อค้าขาย กับนานาประเทศอย่างกว้างขวาง รายได้หลั่งไหลเข้ามาเป็นงบประมาณบำรุงแผ่นดิน  อีกทั้งยังทรงปรับปรุงระบบการเก็บภาษีอากร  เพื่อเพิ่มพูนรายได้ของประเทศในส่วนการบำรุงรักษาความมั่นคงของประเทศนั้น  ได้ทรงพระราชทานราชทรัพย์ไว้แก่แผ่นดิน  ซึ่งเก็บรักษาไว้ในถุงแดงเป็นจำนวนหลายหมื่นชั่ง  ซึ่งในรัชกาลต่อมาได้ทรงนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาอธิปไตยของชาติ พระราชกรณียกิจตลอดเวลา 27 ปี แห่งการครองราชย์ ทรงสร้างสรรค์คุณประโยชน์อเนกอนันต์  อันเป็นรากฐานแห่งความเจริญวัฒนาทั้งสิ้น.

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:22

                 วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่วัดบ้านเหล่าพระเจ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:53

                วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13....

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:52

                 วันนี้ (8 มีนาคม 2566)...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 3 มี.ค. 2566, 08:56

               วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น....

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 0 9 7 5 7

Today

Total

101

The week

Total

711

This month

Total

4100

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]